Tärningar - brunspräcklig med grön

Buy this
  • 69,00 kr

12 tärningar med sex sidor vardera. 16 mm på varje sida.

De här tärningarna är ogenomskinliga, brunspräcklig tärning med gröna prickar.