Judicators

Buy this
  • 429,00 kr

Rätskiparna attackerar med snabbhet och noggrannhet, med långtflygande, visslande pilar och blixtar som signalerar deras ankomst i strid. Chaos är deras svurna, hatade fiender, och de kommer snart att känna vreden från sigmaritiska bågskurar och vinande, knastrande pilar av rena blixtar. Rätskiparna sprider sin ilska utan nåd och lämnar ingenting i deras kölvatten förutom död.


Stormcast Eternals Judicators