Carcassonne

Buy this
  • från 289,00 kr

Carcassonne - denna klassiker -är i grund och botten väldigt enkelt. Dra en bricka och lägg ut den på lämplig plats. På så vis växer en medeltida miljö upp fram städer, vägar och grönbete. Efter varje placerad bricka gäller det att placera ut en av sina spelpjäser på en position som - förhoppningsvis - kommer att ge dig poäng.

Antal spelare: 2-5

Speltid: 30-45 minuter

För de yngre spelarna (4+) finns även My First Carcassonne (2-4 spelare) som erbjuder en förenklad variant av originalspelet.